Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Đi du học Mỹ từ bậc Trung học có nên không?

{Hoa Kỳ|Mỹ} hiện {tại|ở} vẫn là {nước|đất nước|quốc gia} số {một|1} {thế giới|toàn cầu|toàn thế giới} về {đi du học|du học} {với|cùng với} {một|1},044,000 {Học sinh|Sinh viên|HSSV|du học sinh} {quốc tế|nước ngoài} (Theo báo cáo mới nhất được công bố vào ngày 15/11/2016 của viện Giáo dục {quốc tế|nước ngoài} {Hoa Kỳ|Mỹ}). Sở hữu nền giáo dục tiên tiến {cấp|bậc} nhất trên {thế giới|toàn cầu|toàn thế giới}, “xứ sở cờ hoa” đang được {xem là|coi là|biết là} {một|1} môi {Học viện|Trường} học tập năng động, cởi mở và {lý tưởng|lí tưởng} để {các|những} {bạn|các bạn|chúng ta} trẻ bộc lộ tối đa {các|những} tiềm năng vốn có của mình.
Đối {với|cùng với} {Học sinh|Sinh viên|HSSV|du học sinh} Việt Nam, giáo dục {Hoa Kỳ|Mỹ} nhận tuyển sinh từ lớp 8. Nhờ quy định cùng {với|cùng với} xu hướng trẻ hóa lứa tuổi của học viên {quốc tế|nước ngoài} {tại|ở} {Hoa Kỳ|Mỹ}, {các|những} {cấp|bậc} {Phụ Huynh|PH|PHHS|cha mẹ} Việt đang có cơ hội cân nhắc về việc cho con {đi du học|du học} {Hoa Kỳ|Mỹ} {cấp|bậc} trung học.
"/
Dễ dàng định cư: {các|những} {bạn|các bạn|chúng ta} sớm {đi du học|du học} {Hoa Kỳ|Mỹ} từ độ tuổi trung học sẽ càng dễ định cư lại {Hoa Kỳ|Mỹ} hơn nếu {bạn|các bạn|chúng ta} có ý định đó. Bởi lẽ, việc định cư sẽ càng dễ dàng khi thời gian lưu trú {tại|ở} {Hoa Kỳ|Mỹ} càng lâu. {nước|đất nước|quốc gia} {Hoa Kỳ|Mỹ} {luôn|luôn luôn|thường|thường xuyên} đón chào {các|những} người {nhân lực|lao động} có tay nghề có mong muốn {tại|ở} lại sau {đa dạng|phong phú|nhiều} năm học tập {tại|ở} đây.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét